Sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników wodnych.

Dzięki tym urządzeniom mogą Państwo uzyskiwać wodę zdatną m.in. do nawadniania roślin w ogrodach i na polach. Zbiorniki wodne umożliwiają odpowiednie gromadzenie wody z opadów. Przydomowe oczyszczalnie ścieków umożliwiają natomiast uzdatnianie wody ze ścieków gospodarstwa domowego.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków bądź wygodny zbiornik wodny mogą pełnić szereg różnych funkcji. Takie rozwiązania są korzystne nie tylko przez swój aspekt proekologiczny, ale również ekonomiczną opłacalność. Gromadzenie wody z odpadów, która może być potem wykorzystana np. do nawadniania roślin to duża oszczędność. Oczyszczając ścieki zyskujemy natomiast uzdatnioną wodę - można zatem powiedzieć, że zużyty już zapas podlega recyclingowi.

Wśród oczyszczalnie ścieków, które mogą być montowane w warunkach domowych występuje kilka rodzajów takich systemów. Każdorazowo najważniejsze jest to, by przeprowadzone zostały kolejno dwa etapy - beztlenowy oraz tlenowy.

  • Pierwsze stadium odbywa się zawsze w osadniku gnilnym. Osadnik taki jest po prostu zbiornikiem przepływowym z trwałego materiału (do wyboru są takie surowce, jak np. polietylen czy polimerobeton) o dobranej w oparciu o indywidualne potrzeby kubaturze. Pojemność dobową należy w tym celu pomnożyć przez wielokrotność dób, w których zachodzić ma oczyszczanie beztlenowe (minimalnym pułapem są tutaj 3 dni). Do zbiornika ścieki doprowadzane są dzięki instalacji złożonej z króćców. Osadnik musi być dodatkowo wyposażony w wentylację oraz kosze filtracyjne - które muszą być oczyszczane co najmniej 2 razy w roku. Beztlenowe oczyszczanie jest inaczej nazywane mechanicznym - ścieki poddawane są sedymentacji, flotacji i separacji. W procesie oddzielania usuwanych jest aż do 80 proc. zawiesin oraz 50 proc. zanieczyszczeń stałych;
  • Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe - z przefiltrowanych ścieków usuwane są organiczne substancje, które uległy rozpuszczeniu w wodzie. Technologie, które mogą być wykorzystywane na tym etapie różnią się w zależności od warunków oraz preferencji inwestora. Stosuje się współcześnie takie metody, jak: drenaż rozsączający ze studzienką rozdzielczą, oczyszczalnie ze studnią chłonną, filtry piaskowe, filtry gruntowo - roślinne czy tunele filtracyjne (popularne zwłaszcza w przypadku domów jednorodzinnych

Przeprowadzając instalację przydomowej oczyszczalni ścieków mamy świadomość, że nie może ona jednocześnie pełnić funkcji zbiornika na deszczówkę czy wody gruntowe. Takie zbiorniki montujemy indywidualnie.

Copyright © 2016 KOP MAR | Projekt oraz realizacja: Bielska Fabryka Stron www.efabryka.net | Polityka cookies | Logowanie