Kompleksowe wykonanie przyłączy wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi projektami i mapkami powykonawczym.

Odpowiednio zaplanowane i wykonane przyłącza wody dają gwarancję wieloletniego, bezpiecznego użytkowania. Natomiast zachowanie powykonawczych mapek tych przyłączy zapobiega ich ewentualnym uszkodzeniom podczas innych prac.

Wybudowanie domu od podstaw to przedsięwzięcie skomplikowane - również z punktu widzenia podłączania wszystkich niezbędnych instalacji. Wedle prawa budowlanego posiadacz nieruchomości ubiegając się o dostęp do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej musi wykonać te przyłączenia we własnym zakresie (a zatem - własnym sumptem). Można tutaj zlecić odpowiednie działania miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej bądź też zdecydować się na usługi komercyjnego podmiotu.

W ramach świadczenia usług z zakresu podłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej nasza firma wykonuje:
- szczegółowy projekt wykonania przyłączy - techniczny rysunek oraz część opisowa oparte o wytyczne (zarówno podane przez dostawców wody, jak i odbiorców ścieków),
- montaż przyłączy wodociągowych - czyli odcinków łączących sieć wodociągową z instalacją wewnętrzną - wraz z wodomierzem głównym oraz zaworem;
- instalację przyłączy kanalizacyjnych - łączących nieruchomość z siecią kanalizacyjną - od granicy gruntowej aż do pierwszej dostępnej studzienki;
- studnie inspekcyjne - mające zastosowanie w procesie rewizji jakości odprowadzanych ścieków, jak również przy czyszczeniu przyłączy (w razie ich niedrożności);

Dzięki zleceniu prac z tego zakresu firmie Kopmar można mieć gwarancję, że profesjonalnie zaplanowane oraz wykonane przyłącza będą służyły użytkownikom przez długi okres czasu, bezawaryjnie. Dodatkowo zapewniamy inwestorom dostęp do powykonawczych mapek - są one nieocenioną pomocą przy późniejszych pracach budowlanych/remontowych - eliminując ryzyko ewentualnych uszkodzeń.

Copyright © 2016 KOP MAR | Projekt oraz realizacja: Bielska Fabryka Stron www.efabryka.net | Polityka cookies | Logowanie