Wykonujemy rowy melioracyjne wraz z mostkami i przepustami

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rozplanowania i wykonywania rowów melioracyjnych. Właściwy projekt oraz wykonanie zapewni dobry odpływ nadmiaru wody i umożliwi swobodę w użytkowaniu zabezpieczonego terenu.

Możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi z zakresu rozplanowywania oraz realizacji projektów rowów melioracyjnych. Dzięki temu teren, na którym znajdzie się system melioracyjny, będzie zabezpieczony przed napływem nadmiernej ilości wody - np. do pobliskiego zbiornika czy cieku wodnego. W budownictwie pojęcie melioracji jest rozgraniczane na kilka kategorii. Można na tej podstawie wyróżnić odmienne rodzaje melioracji:

- specjalistyczną - stosowana na terenach mieszkalnych/osiedlowych, przemysłowych;
- fitomelioracje - regulującą poziom wody np. w rzekach;
- meliorację przeciwpowodziową/przeciwerozyjną - budowanie wałów, kanałów, polderów, zbiorników retencyjnych;

Każdorazowo wykonanie rowu melioracyjnego jest regulowane przez obowiązujące prawo budowlane. W naszej firmie zajmujemy się przede wszystkim budowaniem melioracyjnych systemów dla indywidualnych inwestorów. Również mniejsze gospodarstwa (niekoniecznie rolne) wymagają zoptymalizowania stosunku wodno - gruntowego. Dzięki wysokiej jakości sprzętowi oraz doświadczeniu w dziedzinie gwarantujemy doskonałe rezultaty za każdym razem. Stwórz z Nami swój system melioracyjny - dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania gruntu.

Copyright © 2016 KOP MAR | Projekt oraz realizacja: Bielska Fabryka Stron www.efabryka.net | Polityka cookies | Logowanie